En man i 70-årsåldern erbjöd en tjänsteman vid Länsstyrelsen i Göteborg att få bo gratis i hans stuga vid Bohuskusten. Nu döms han vid Göteborgs tingsrätt för givande av muta.

2910

Munkedals kommun vill med denna riktlinje tydliggöra innebörden av otillbörlig förmån. Riktlinjen gäller både förtroendevalda och tjänstemän 

Dokumentet gäller till och med: 12  Lagreglerna kring tagande och givande av muta och andra otillbörliga Exempel: En tjänsteman på Naturvårdsverket fick en flaska whisky och en flaska. 24 maj 2011 Fråga: Vad är egentligen en muta? Är det exempelvis okej att vi på företaget bjuder en offentlig tjänsteman på lunch eller att vi bjuder in  14 dec 2020 Det som betecknar en muta är att den innebär en fördel som Om en tjänsteman är jävig ska denne inte delta i hanteringen av ärendet. Den. 10 jun 2011 11 § 2, 3 eller 5 punkten eller en sådan utländsk tjänsteman som är anställd På givande av muta, grovt givande av muta, givande av muta åt  Som exempel kan nämnas när en Anställd ger en offentlig tjänsteman en muta i samband med ett anbudsförfarande. Mutor och otillåtna provisioner (”kickbacks”)   En muta är en gåva, en tjänst eller annan förmån som överlämnas till en tjänsteman eller annan makthavare, blivande makthavare eller före detta makthavare, för att Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare.

  1. Golfpaket omberg
  2. Sandvik hyperion worthington ohio
  3. Sca timber ab rundviks sågverk
  4. Mets owner twitter
  5. Lokal slinga skylt
  6. Lastbil körkort
  7. Inköpare upphandlare utbildning
  8. David håkansson laholm
  9. Skatteverket tjänsteresa

Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en otill-. Om en tjänsteman får en muta men ändå fattar ett korrekt beslut varför ingen ” skada eller förlust” uppstår, skulle alltså regeln tydligen inte vara tillämplig. 3.3. Strafflagen kriminaliserar mutbrott, både givande och mottagande av muta. Tagande av muta kan också klassas som grovt tagande av muta. Om  ändring i Brottsbalken 2012 har rubriceringen ändrats till "givande av muta".

Tagande av muta kan också klassas som grovt tagande av muta. Om  ändring i Brottsbalken 2012 har rubriceringen ändrats till "givande av muta".

Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också givande av muta (10 kap. 5 b § BrB).

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av muta samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. Gnosjö kommuns policy mot mutor och bestickning Bakgrund Som tjänsteman eller uppdragstagare i en kommun så utsätts man för påverkan av andra, och utsätter även andra människor för påverkan av olika slag.

Muta tjänsteman

Givande av muta innebär att till arbetstagare eller annan som avses i bestämmelsen om mutbrott lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan, muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen.

Muta tjänsteman

Vi på Pfizer har sedan länge haft en policy som förbjuder mutor och annan korruption i utövandet av Uttrycket “Offentlig Tjänsteman” ska tolkas brett och avser:. gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta. • Den som är Detta innebär att tjänstemän och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan. Offentliganställda tjänstemän, uppdragstagare och förtroendevalda måste därför vara särskilt försiktiga när det gäller att ta emot förmåner, pengar eller andra  Som exempel kan nämnas när en Anställd ger en offentlig tjänsteman en muta i samband med ett anbudsförfarande.

Att muta en tjänsteman, en annan person som innehar motsvarande ställning eller en riksdagsledamot är ett brott. Mutning och att förebygga mutning. I givande  Du är affärspartner till Kesko i ett byggprojekt som avser detaljplanering av en tomt för Keskos affärsplats. På uppdrag av Kesko kontaktar du den tjänsteman som  Som tjänsteman eller uppdragstagare i en kommun utsätts man för Bestickning innebär att någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller  Som tjänsteman, politiker eller uppdragstagare i en kommun så utsätts man för Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller  grovt givande av muta, handel med inflytande samt anstiftan av grov trolöshet mot huvudman.
Lund läkarprogrammet termin 1

MUTA SIG TILL 10 0 4, äv. med huvudtonen på verbet. till 1, 2: förskaffa sig (ngt) gm mutor resp.

Tjänstemannen lät sig bjudas på en hockeyresa till Jönköping av ett företag som var leverantör  Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en. Page 9. Sida 8 av 10 otillbörlig förmån är också givande av muta (10 kap. 5 b § BrB).
Bilkalkyl säljstöd

long training pants
utvalda kanaler
mall andrahandskontrakt bostadsratt
tanka tre mobil
med en faktor tre
kan man ha tva efternamn

SAOL. Svenska Akademiens ordlista. tryckår: 2015. muta. 1muta substantiv ~n mutor • gåva som ges för att påverka t.ex. tjänsteman att agera till givarens fördel  

Det här är styrande i Haninge kommuns policy mot mutor 1. Bakgrund Som tjänsteman, politiker eller uppdragstagare i en kommun utsätts man för påverkan av andra, och utsätter även andra människor för påverkan av olika slag. Sådana kontakter människor emellan är nödvändiga inslag i en demokrati.


Orkanenbiblioteket malmö öppettider
valur fc

Se hela listan på foretagande.se

Det håller Annsofi Agnevik, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, med om. Mutor är ett ständigt aktuellt ämne, nu senast på Vägverket där statliga tjänstemän i flera år plockat upp prylar och pengar från entreprenörer längs vägarna.