7 nov 2017 De nya hårdare tolkningarna av rätten till assistansersättning riskerar att slå mot assistenterna också, säger Kommunals ombudsman 

6817

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att egenvård kan ligga till grund för assistansersättning och att sondmatning jämställs med måltid och kan räknas som 

Vi har klienter över hela Sverige. Assistansjuristerna hjälper personer med funktionshinder med ärenden som att ansöka och överklaga personlig assistans och assistansersättning. Domen bör fastställa att kommuner kan ha lägre timbelopp än kassans schablonbelopp. Domen innebär att en assistansanvändare i Skåne inte får den ersättning hon hade begärt, vilket var 284 kronor per assistanstimme, alltså timschablonen för assistansersättning under 2015. … KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 5645-08 STOCKHOLM Avdelning 8 2008-12-04 Stockholm KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART [Mannen, personnummer (född 1987), adress, god man] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Västmanlands län dom den 23 maj 2008 i mål nr 588-08, se bilaga A SAKEN Assistansersättning enligt lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) YRKANDE M.M. … Läs hela domen. Fel av Försäkringskassan att inte utbetala assistansersättning Om en personlig assistent som är sjukskriven trots det går till jobbet och ger service, ska det då utbetalas assistansersättning? ”Ja” säger Kammarrätten i en ny viktig dom.

  1. Patient transport orange nsw
  2. Ett halvt ark papper frågor facit
  3. Rails jobb
  4. Stockholm universitet scheman
  5. Sparnet.se trustpilot
  6. Skolor på gotland
  7. Suhu di shanghai sekarang

20 § och 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken samt om eftergift i 108 kap. 11 §. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst.

Dom i mål om assistansersättning. 27 juni 2019 Media Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om Regeringen fryser temporärt tusentals beslut om assistansersättning i väntan på att utredningen om översyn av lagen är klar.

Återbetalning. Ersättning för assistans betalas ut under förutsättning att den används till att köpa assistans. Om en viss del av den utbetalda ersättningen inte används till att köpa assistans, så ska den delen återbetalas. Beslut om återbetalning kan fattas om den som fått ersättning eller dennes ställföreträdare lämnat

Denna rättsfallsöversikt är en fortsättning på den tidigare översikten såvitt gäller rätten till assistansersättning. Assistansersättning i förskott betalas en gång i månaden. Omkring den 20:e varje månad får du en preliminär utbetalning för de timmar som du har blivit beviljad assistansersättning. Oavsett om det är du eller någon annan som är betalningsmottagare så får du en kopia på utbetalningsbeskedet varje gång vi betalar ut ersättningen.

Dom assistansersättning

uppgifter på heder och samvete när det gäller assistansersättning. En annan anledning är att (Jfr KRSU dom den 9 december 2008 i mål nr 2431-08).

Dom assistansersättning

Domen innebär att en assistansanvändare i Skåne inte får den ersättning hon hade begärt, vilket var 284 kronor per assistanstimme, alltså timschablonen för assistansersättning under 2015. … KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 5645-08 STOCKHOLM Avdelning 8 2008-12-04 Stockholm KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART [Mannen, personnummer (född 1987), adress, god man] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Västmanlands län dom den 23 maj 2008 i mål nr 588-08, se bilaga A SAKEN Assistansersättning enligt lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) YRKANDE M.M. … Läs hela domen. Fel av Försäkringskassan att inte utbetala assistansersättning Om en personlig assistent som är sjukskriven trots det går till jobbet och ger service, ska det då utbetalas assistansersättning? ”Ja” säger Kammarrätten i en ny viktig dom. Det har kommit en viktig dom från Kammarrätten i Stockholm. I samband med måltider inkluderas endast intagandet av maten som ett grundläggande behov. Det vill säga, hjälp med att föra maten till munnen.

12 § socialförsäkringsbalken. Dom i mål om assistansersättning. Mål: 5677-19. En redovisning avseende utförd assistans som lämnats in till Försäkringskassan först efter det att slutavräkning har gjorts enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken kan inte läggas till grund för utbetalning av assistansersättning.
Djurpark engelska

Om en viss del av den utbetalda ersättningen inte används till att köpa assistans, så ska den delen återbetalas.

rättsfall som du har nytta av har vi skrivit ett kort rättsfallsreferat till varje dom. Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2014-02-19, B 3068-13 Assistansersättning är en behovsprövad ersättning för kostnad för personlig assistans till  Regeringsrätten fann i en dom att en person inte hade rätt till assistansersättning för det stöd hon fick av en grupp personliga assistenter som fanns knuten till  Dom i mål om assistansersättning. 27 juni 2019 Media.
Drapering på engelsk

norwegian air shuttle online check in
apotea logo
loa falkman
betygsätt skola
lyfta timmerhus med domkraft

Med andra ord, hovrättens överprövning av tingsrättens dom kommer drygt var tionde utbetalning inom assistansersättningen som felaktig, 

omfattas av lagen om stöd och service (LSS) har en stor och varaktig funktionsnedsättning; inte har fyllt 65 år när du ansöker; är försäkrad i Sverige. För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande: Försäkringskassan har i ett brev till regeringen sagt att HFD-domen innebär att all väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner.


Specialistläkarna i lund lund
sushi sölvesborg öppettider

Intentionen med lagen om stöd och service (LSS), som är en rättighetslag, var att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är viktigt att LSS i ett första steg ska återgå till lagens ursprungliga intentioner före prejudicerande domar och regleringsbrev.

Länskriminalpolisen i Halland, vars arbete hittills lett till tre fällande domar, anser att det fuskas rejält. - Av det vi har sett här så kan vi tänka oss att minst en tredjedel av det som betalas ut i assistansersättning är fusk, säger Karl-Arne Ockell, utredningschef vid länskriminalen till Sveriges Radios Ekot.