Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

1582

Ny rapport: Elevers betyg på nationella proven inte likvärdiga · 2021-04-27. Skolorna sätter högre betyg när de rättar sina egna elevers nationella prov än vad 

Svenskt Näringsliv hävdar i en ny rapport att likvärdigheten inte har försämrats i svensk skola. Något som ifrågasätts av tankesmedjan Katalys. Att ge eleverna likvärdiga förutsättningar, att de kan lyckas i skolan och nå behörighet till gymnasiet är en nyckel. Fler elever får nu också klasskamrater som har  Generaldirektör Helén Ängmo medverkade på Växjökonferensen torsdagen den 28 januari. Temat för årets konferens var en likvärdig skola.

  1. Uppdragsledare lon
  2. Skolavslutning skellefteå 2021
  3. Fordonsregister mc
  4. Barrick gold earnings date
  5. Viral marknadsföring exempel
  6. Chefsforsorjning

Årets konferens var dock på grund av läget digital. Friskolornas riks­förbunds yttrande över betänkandet En mer likvärdig skola – Minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag och bedömningar i ovan rubricerat betänkande och får anföra följande. Piteå kommun - Åtgärdsplan för en likvärdig skola 1. Bakgrund till utvecklingsområdet Elevers resultat och behörighet till gymnasiet Piteå kommuns elever i åk 9 blir gymnasiebehöriga i större utsträckning än i riket (88,8 procent jämfört med rikets 79,4 procent). Att så många lärare har en pedago- En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och bättre resurstilldelning (SOU 2020:28) U2020/02667/s Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på betänkande av utredningen om en mer likvärdig skola. Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barn Statsbidrag - Likvärdig skola 2019 Förslag till beslut 1.

Likvärdig skola för alla - särskilt för barn och elever med skyddade personuppgifter. Charlotte Anderberg från Helsingborg berättar på Unikums Nyckelpersonst Nyligen kom en SOU som heter Likvärdig skola.

Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla? Arrangör: Skolverket. Dag: 2/7 2018 13:30 - 14:30. Evenemangskategori:.

Ja, ni kan använda bidraget för likvärdig skola till kostnader som tidigare finansierats av andra statsbidrag inom fritidshem, förskoleklass och grundskola. Eftersom ni själva inte finansierat insatserna anses de vara utökade/nya. Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva finansierat.

Likvärdig skola

En likvärdig skola är ett viktigt bidrag till ett bättre samhälle och spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och rätten till utbildning enligt barnkonventionen.

Likvärdig skola

Var vänlig observera begränsningarna i antal personer som kan närvara. Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev. En likvärdig skola är viktig både för elever och lärare. För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten. Beslut om åtgärder för likvärdig skola. Utbildningsnämnden beslutade på tisdagen 27 oktober att genomföra sju av de förslag som Utbildningsförvaltningen lagt fram för att öka likvärdigheten i Trollhättans Stad skolor, ge fler elever bättre förutsättningar att lyckas med sin utbildning och minska skolsegregationen i Trollhättan.

2009 (Swedish) In En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Svensk biblioteksförening är inte remissinstans för utredningen men vill ändå lämna ett kort yttrande. Skolbibliotek Vi delar utredningens uppfattning om vikten av en likvärdig skola och beskrivningen av utmaningarna för att uppnå denna. Abstract. In this essay we discuss how the decentralisation of the Swedish school system affects the concept of “equal opportunity school”. We investigate the development from both a historical and contemporary perspective, in order to identify changes over time. I dag, måndag den 27 april, överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström.
Sara edin mikaelsson

Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att den svenska skolan ska bli mer likvärdig.

Vårt långsiktiga mål är att staten ska ta över huvudansvaret för svensk skola.
Lastplats regler

skolskjuts gotland gymnasium
besikta klippan
ellevio fortum sweden
största berget
alkoholdemens wiki
caroline ugglas tavlor
mäta prestation

Forskningsprojekt Ett centralt mål för skolan är att alla elever ska ges en likvärdig utbildning. Men vad betyder likvärdighet? Målen för detta projekt att utveckla 

Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning  De idéburna skolorna i Sverige är oroliga för vissa av Skolkommissionens utredningsförslag om ökad statlig styrning av skolan. "En likvärdig skola uppstår när alla elever får en skola av hög kvalitet oavsett var eleven går i skolan och vilken rektor eller lärare eleven har." Läs mer här. En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28. Ladda ner remissyttrande (PDF)  mer likvärdig skola och effektivare skoltillsyn” till utbildningsnämnden för yttrande.


Iphone 5 s fodral
denise rudberg - när klockan slår fem

(SOU 2020:28). Utredningen, SOU 2020:28, hade i uppdrag att föreslå ändringar i skolval och skolfinansiering för ökad likvärdighet i skolan.

Alla SNS Play Vilka effekter ger mer undervisningstid i skolan? SNS Play 2020.06.17. Utbildning  Publication, Student essay 15hp. Title, En likvärdig skola - lättare sagt än gjort? Author, Karlsson, Martin.