Webbutbildning från Barnombudsmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Målgrupp: Alla medarbetare. Kategori Andra utbildningar. Utbildningsform Interaktiv. Målgrupp Alla medarbetare Basal hygien i vård och omsorg (öppen) Online.

3500

För att öka kunskapen om barnets rättigheter och öka förståelsen för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med barnkonventionen har VGR i samarbete med Sveriges kommuner och landsting tagit fram webbutbildningen Barnkonventionen - från teori till praktik. Utbildningen är framtagen för beslutsfattare, chefer och medarbetare i VGR men är

Webbutbildning om barnkonventionen Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har uppdragit Kalle Nässén, Strateg Social hållbarhet, inriktning ungdomspolitiska sakfrågor och barnrätt, att till nämnderna erbjuda en genomgång och presentation av barnkonventionen och den nya barnrättslagstiftningen. Pga. Webbutbildning om barnkonventionen. Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. Webbutbildning Vårdprogram Levnadsvanor.

  1. 1 am european time
  2. Kungsbacka lunchbuffe
  3. Melodifestivalen eurovision song contest
  4. Richard och christoffer bergfors
  5. R unexpected symbol
  6. Svenska spel ludvika kommun
  7. Är afa pensionsgrundande
  8. Ungdomsmottagningen luleå nummer

Webbutbildning om barnkonventionen; Barnrättsresan; Verktyg för Normbrytande beteende - Barnombudsmannen Det betyder lite förenklat att man gör något som de flesta andra inte gör. Exempel på normbrytande beteende är att skolka, snatta, Mellantvång - Barnombudsmannen Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Gör nu de tre första utbildningsmodulerna och ta dig tid att reflektera över frågorna som ställs. Barnkonventionen på 15 minuter. Grundprinciperna. Ansvar för genomförande.

Alla barn behöver viktiga vuxna som ser och förstår dem! Här hittar du Rädda Barnens utbildningar för viktiga vuxna som jobbar med eller för barn.

Webbutbildning Barnkonventionen från teori till praktik En utbildning som bl.a. tar upp: Artiklarna, perspektiv och t illämpning . Utbildningen är framtagen av VGR i samverkan med kommuner och landsting SKL. Webbutbildning

Barnkonventionen på olika  Barnkonventionen som lag. Webbseminarium. Barnombudsmannen som Anhöriga - våga fråga.

Barnombudsmannen webbutbildning

Barnombudsmannen erbjuder en grundutbildning i barnkonventionen via deras hemsida. Utbildningen är uppdelad i sju teman och börjar med en introduktion. Varje del tar ca 10-15 minuter att göra. Klicka till utbildningen: Grundutbildning barnkonventionen

Barnombudsmannen webbutbildning

Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. CGAS webbutbildning för behandlare. Webbutbildningen i CGAS är gratis och tillgänglig för behandlare i hela Sverige som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa.

Här finns en webbutbildning på grundläggande nivå, nio korta filmer med olika teman och ett antal presentationer för dig som ska utbilda andra. För att öka kunskapen om barnets rättigheter och öka förståelsen för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med barnkonventionen har VGR i samarbete med Sveriges kommuner och landsting tagit fram webbutbildningen Barnkonventionen - från teori till praktik. Utbildningen är framtagen för beslutsfattare, chefer och medarbetare i VGR men är Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Gör nu de tre första utbildningsmodulerna och ta dig tid att reflektera över frågorna som ställs. Barnkonventionen på 15 minuter. Grundprinciperna.
Lediga maskinförarjobb skåne

Pga. Webbutbildning om barnkonventionen. Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. Webbutbildning Vårdprogram Levnadsvanor. Att ge all personal hälso- och sjukvård kunskap om hur man arbetar systematiskt med personer som har ohälsosamma levnadsvanor och behov av att förändra dessa.

Barnkonventionen på 15 minuter. Grundprinciperna.
Balett stockholm vuxna

nyköpings golf
cykelmekaniker utbildning falkenberg
medarbetarportalen alphace
notarienämndens föreskrifter
skattekonsult stockholm

Se hela listan på skolverket.se

Efter godkänt kunskapstest kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom. Kortlek barnkonventionen På nedanstående länk kan du beställa kortleken om barnkonventionen.


Arbete pa vag niva 1 prov
soka golf id

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Information från barnombudsmannen om tillgänglig webbutbildning om barnkonventionen som blir lag Barnombudsmannen (BO) är den statliga myndighet som har till uppgift att ta tillvara på barns och ungdomars rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen. Barnombudsmannen arbetar på ett övergripande plan och ingriper inte i enskilda fall. Barnkonventionen finns att läsa i sin helhet på Barnombudsmannens hemsida www.barnombudsmannen.se. För att få jobba som Barnombudsman i Sverige måste man i grunden vara jurist. Juristprogrammet på högskolor/universitet motsvarar 4,5 års studier på heltid.