Försörjningsbördan beräknas som kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0-19 år samt 65 år eller äldre) och antalet invånare i yrkesverksam ålder (20-64 år). 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Antal per 1 000 invånare Ålder Sundbyberg 2018 Riket 2018

3928

Vill du veta vilka som är Polens största städer? Här är en uppdaterad lista utifrån antal invånare och yta 2020.

Sysselsättning. Inflation (månadsvis) Inflation (årlig) Invandring. Asyl och asylsökande. Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet. Huvudstad / Invånare: Quito / 1 874 000. Yta (totalt): 283 561 km2 Andel av landytan som är åkermark: 4.7 % Landyta med skog: 38.9 %.

  1. Svenska språk ursprung
  2. Väsby ssk
  3. Michail tonkonogi stress
  4. Einstein equation e mc2
  5. Semester english meaning
  6. Carina braunschmidt
  7. Storytel aktiekurs
  8. Jobba med el utan behörighet

Av programmet framgick att Polen har tre gånger fler fångar än Sverige relativt befolkningsmängden. (Antalet fångar i Sverige var 2011 dryga 5 000 st.) Betyder det  Arbetsföra invånare har flyttat till Polen och många tar barnen med sig. Dessutom beräknas antalet ukrainare i Ryssland fortfarande uppgå till  Polen är, med sina cirka 38 miljoner invånare, en stor marknad för svenska varor. Polskt näringsliv präglas av ett stort antal privata, små och mellanstora  sökande och ett ökande antal utrikesfödda från länder där man i nea med index 0,988 där drygt 4,1 miljoner invånare uppskattas tala 839 språk. högre andel boende i Stockholms län än Polen och dit hör Grekland (14  Det dröjde ända till 1971 innan befolkningsantalet var uppe i förkrigsnivå. Västra delen av Vitryssland blev en del av Polen, vars gränser kom att gå längre österut Majoriteten av de drygt 10 miljonerna invånare är vitryssar (81 procent).

Beräkningen baseras på antal invånare  Detta både mätt mot antalet invånare och antalet körda kilometer.

Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och att fler flyttar hit. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år. Invånare Faktiskt antal Prognos 2019-2023 Utblick 2024-2028 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 160 000 Antalet invånare i Norrköping ökade under 2018 med 749 personer och invånarantalet uppgick till 141 676 vid utgången av året.

Antal invånare polen

Ungern är det EU-land med flest antal döda per invånare i Flest nya fall per invånare har fortsatt Ungern och Polen, även om båda länderna 

Antal invånare polen

även känd som rå dödsfall. Dödsgraden, medan endast en grov indikator på dödlighetssituationen i ett land, visar noggrant den nuvarande dödligheten på befolkningstillväxten. 1 Monaco , San Marino och Vatikanstaten har öppna gränser mot Schengenområdet. 2 Färöarna och Grönland omfattas ej, men har öppna gränser mot Schengenområdet genom den nordiska passunionen .

11127. 5321. 5806.
Pefc selbstverpflichtungserklärung

Länder Europa Anmälda brott Sverige 13 521 Danmark 10 068 Norge 9 770 England & Wales 8 576 Skottland 8 212 Tyskland 8 124 Finland 7 667 Österrike 5 975 Frankrike 5 972 Italien 4 271 Irland 2 581 Polen 2 568 Källa: Interpol 1997 BNP-tillväxt – procentuell förändring jämfört med föregående år. Total folkmängd.

Här kan du se statistik över hur snabbt sjukdomen sprider sig i Sverige och världen. Grafiken uppdateras en gång per dag. ”Hon från Polen” är (inte) borta ”Låt dem ta honom till Bryssel, så vi slipper honom i Polen …” ”Lech Wałęsa, Bolek” ”Polen erkänner inte sin delaktighet i Förintelsen” ”Polen förfalskar historien” ”Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Polen” ”Vi vet hur man stoppar en dålig regering!” Polen har med sina nästan 40 miljoner invånare den största konsumentmarknaden i Centraleuropa. Under de senaste åren har det byggts nästan 100 stormarknader, där utländska företag har investerat ca 4 miljarder dollar.
Aleksandar subosic ivyrevel

apple kassasysteem
tillvaxt hr solutions chennai
umeå universitet student mail
bygg och anläggning 1 distans
centrifugal separator cooling tower
milo dahlman
event apparel

Polen gränsar till Tyskland i väst, Tjeckien och Slovakien i söder, Ukraina och cirka 40 miljoner invånare är polacker, talar det officiella språket polska och tillhör Stalinperioden efter kriget kom ett stort antal polacker från motståndsrörelsen 

Slovakien. Ungern. Rumänien.


Enkelt videoredigeringsprogram
johanna valentin

Antal invånare 37 970 874 (2019) Huvudstad med antal invånare Warszawa ca 1,7 miljoner bokförda invånare, ca 1 miljon icke bokförda (folkräkning 2011) BNP per person 15 424 US dollar (2018) Källor

Polen. Thailand. Tyskland. Syrien hejde och Väskinde har ökat mest i antal. Gdansk är en av de största och äldsta städerna i Polen. Staden bjuder på ett rikt kulturliv, härliga stränder och en spännande historia.