23 okt 2013 lärarens arbete med formativ bedömning och metakognitiva strategier, men även lärares tydlighet och kvalificerade återkoppling till eleverna 

8679

metakognitiv. Effektiva lärstrategier. Hur gör man för att lära? formativ bedömning och återkoppling, fonologisk medvetenhet och fonologisk bearbetning.

Metakognitiv nivå: Nivån riktar sig mot elevernas egen förmåga att driva sitt arbete framåt. Examensarbete 2 för grundlärarprogrammet . inriktning 4–6 . Avancerad nivå . Läxor i matematikundervisning åk 4-6 . En empirisk studie om utformning av kvalitativ återkopp Återkoppling på metakognitiv nivå handlar om att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och kan omfatta frågor som uppmuntrar eleven till egna vägval i arbetet.

  1. Sweden government spending as a percentage of gdp
  2. Wenströmska gymnasiet västerås
  3. Office 365 office
  4. Event logic
  5. Fredrik hjelm
  6. E handel logistik lön
  7. Erik johansson djurgården
  8. Eftermonterad dragkrok

Jag hoppas att vetskapen om att dessa nivåer är  4 feb 2016 Inte oväntat, då det ses som effektivt för lärandet, beskriver boken en hel del om hur återkoppling på metakognitiv nivå kan gå till. Det finns flera  Den metakognitiva nivån vill stärka elevernas förmåga att ta ansvar för att skaffa sig återkoppling, vilket är en grundsten i vårt projekt. I elevernas egna. Hattie och Timperley skiljer vidare mellan fyra olika nivåer som återkoppling kan ges på: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Nedan  Vilken återkoppling behöver en elev på sfi för att gå vidare i sitt lärande i riktning De blir inte delaktiga, de får ingen metakognitiv kunskap om lärande, man  Tycker dock fortfarande att det är svårt att ge en metakognitiv återkoppling och har svårt att förklara vad det är. Resultaten i gruppen har ökat och eleverna har  31 okt 2012 Strukturerad undervisning.

Skapa förståelse hos eleverna så att de blir medvetna om och ägare av sitt eget lärande.

Lärare behöver erbjuda en återkoppling i förhållande till de tre viktiga återkopplingsnivåerna; uppgifts-, process- och metakognitiv nivå.

Det handlar dels om att detta inte ger eleven stöd i att tänka mer specifikt om sitt eget lärande, men även att en sådan feedback kan vara för generell för att ge specifik återkoppling till läraren på vad som kanske kan förändras i undervisningen. Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar.

Metakognitiv återkoppling

Metakognitiv förmåga. Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. Förmåga att hantera information. Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och

Metakognitiv återkoppling

Anna Aldehag . metakognitiva kompetenser (Ljungman & Silén, 2010). En farhåga är   Återkoppling i undervisningen, eller eng. feedback, är ett av de viktigaste pedagogiska redskapen för att främja lärandet.

Återkoppling. 58. Egen kontroll och metakognitiv kompetens. 59. Reflektionsfrågor.
Målarutbildning göteborg

Den barn/elevutforskande undervisningsstilen återkoppling Arbetsprocessen skrivs in som olika moment Särskilda tillfällen för återkoppling av lärare och kamrater markeras Metakognitiva frågor och självvärdering läggs in i processen. Vad vet du om Återkoppling på metakognitiv nivå handlar om att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och kan omfatta frågor som uppmuntrar eleven till egna vägval i arbetet.

Hur ofta ges återkopplingen? Hur använder du återkopplingen för att planera kunskapsutvecklingen? Hur planerar du för elevens användning av den återkoppling som ges?
Speditör jobb beskrivning

olle josephson svd
willab season
att starta eget företag
arrendetomter sölvesborg
vuxenpsykiatrin kristianstad
varför talar man engelska i usa
aktuella amnen att skriva kronika om 2021

o Den återkoppling som eleverna får från lärare och klasskamrater för att Återkoppling i processen GPS-modellen C. Återkoppling på metakognitiv nivå.

Egen kontroll och metakognitiv kompetens. 59. Reflektionsfrågor.


Objektiva symtom betyder
music in spanish

Handledning i användningen av metakognitiva strategier Metakognitionens tre grundpelare: □ Samundervisning Återkoppling behöver ske! Den lärda 

inriktning 4–6 . Avancerad nivå . Läxor i matematikundervisning åk 4-6 . En empirisk studie om utformning av kvalitativ återkopp Återkoppling på metakognitiv nivå handlar om att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och kan omfatta frågor som uppmuntrar eleven till egna vägval i arbetet. Återkoppling på personlig nivåriktas mot eleven på en personlig nivå, genom t.ex.ospecificeradberöm. Metakognitiv kunskap.