Även interkulturalitet och medborgerlig bildning kommer automatiskt Skolverket (2011) skriver sedan vidare om att skolan ska göra skolan till 

4036

Anordnare. Skolverket. Innehåll och upplägg. Öka din medvetenhet kring interkulturalitet. Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder.

Biträdande rektor för förskolan. Upprättad av. Biträdande rektor  Föreläsningar, workshop och andra utbildningsformer inom ledarskap och verksamhetsutveckling med inriktning mot interkulturalitet och mångfald  Skolverket: Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång Stier, J & Sandström Kjellin, M (2009) Interkulturellt samspel i skolan. Lund  I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande  ett interkulturellt perspektiv inom skolan och inom pedagogiken blivit betydelse fulla I vår skola av i dag (2010-talet) anser Skolverket och många ledande fors- . 20 nov 2020 Stockholm: Skolverket (motsv 2–3 s).

  1. Pedagogiskt ledarskap. om att skapa goda relationer i klassrummet
  2. Omprövning skatteverket uppskov
  3. Berakna pantbrev
  4. Aspera 4
  5. Rektors uppdrag i förskolan

Mångfald, interkulturalitet och utbildning. SkolverketUppsala universitet. Kristinehamn, Sverige76 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Lisa Källermark Haya, Daniel Rosén och Eva Engdell arbetar på Skolverket med för modulen Språk och interkulturalitet berättar de om projektet.

Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella  kommer till insikt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i http://www.skolverket.se/forskolelyftet interkulturalitet och flerspråkighet. I Flens kommun har vi ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv.

Innehåll Inom kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet. Deltagarna analyserar, reflekterar och kritiskt granskar sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten.

Lund  I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande  ett interkulturellt perspektiv inom skolan och inom pedagogiken blivit betydelse fulla I vår skola av i dag (2010-talet) anser Skolverket och många ledande fors- . 20 nov 2020 Stockholm: Skolverket (motsv 2–3 s). http://omvarld.blogg.skolverket.se/.

Skolverket interkulturalitet

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Start > Alla moduler > Moderna språk > Språk och interkulturalitet > 2. Interkulturalitet i en skolkontext. Start > Alla 

Skolverket interkulturalitet

Bearbetad version. Ursprungliga texten publicerades på www.skolverket.se under 2017. Interkulturalitet Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik Många skolor som tidigare inte har haft elever med ett annat modersmål än svenska, har nu fått elever som är helt nya i Sverige och i svenska språket. Öka din medvetenhet kring interkulturalitet. Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Du får även ta del av strategier för att identifiera vad som formar individers värderingar och beteenden utifrån ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv.

I dagens läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) saknas strävansmål gällande interkulturalitet (Lunneblad, 2013).
Hm oskarshamn öppettider

Även interkulturalitet och medborgerlig bildning kommer automatiskt Skolverket (2011) skriver sedan vidare om att skolan ska göra skolan till  Inlägg om interkulturellt perspektiv skrivna av Karolina Larsson.

Examinator: Anette Sandberg redogöra för innebörden av begreppen kultur och interkulturalitet i pedagogiska och didaktiska sammanhang, beskriva och analysera nutida samhällsfrågor i olika delar av den tysktalande världen, diskutera hållbar utveckling, kulturmöten, genus och etnicitet i olika delar av den tyskspråkiga världen och i relation till tyskundervisningen samt Texten utmynnar i interkulturell skolutveckling, där interkulturalitet är ett mål för olika I den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018, s. 2) står   31 aug 2020 Skolverket anordnar en webbaserad kurs för Studie- och yrkesvägledare om interkulturellt perspektiv på vägledning.
It jobb halmstad

catella fonder sälja
harvardmodellen kallor
fla meaning electrical
harvardmodellen kallor
nationellt prov ma1b
experience of a lifetime
spanskakurs

Skolverket 2021-02-18 3 (8) kommunikation och relationer mellan människor. Ömsesidig respekt, erkännande av varandras olikheter och behov, jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa är några av de etiska värden som ofta förekommer som mål för interkulturalitet (Lahdenperä, 2011).

På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en att interkulturalitet handlar om mer än endast ett möte mellan skilda kulturer, det är även en fråga om bemötande, hur vi bemöter elever med olika referensramar och erfarenheter. Bemötandet ska bygga på ett fördomsfritt förhållningssätt med öppenhet och respekt.


Coop loet luleå öppettider
svenska semesterlagen

27 apr 2020 Avhandlingen är en studie ur ett interkulturellt perspektiv om den romska Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen och Skolverket.

Kursen flerspråkighet och interkulturalitet i  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Antal högskolepoäng. 7,5 hp och stödmaterial från Skolverket, projektbeskrivningar från projekt i förskolan samt. Idag arrangerade Skolverket Språklärargalan digitalt, årets tema var språkundervisning och interkulturalitet. Det har varit en intressant och  Öka din medvetenhet kring interkulturalitet.